ඩ්‍රෝන සහ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා ගුවන්ගත කිරීම තහනම්…!

0
886
- Advertisement -

නැවත දැනුම් දෙන තුරු, ඩ්‍රෝන යාත‍්‍රා සහ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා ගුවන් ගත කිරීම තහනම් කර ඇති බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසයි. මෙය රටේ ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගෙන ඇති පියවරකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − nine =