ඩබල් කැබ් සඳහා පනවා තිබූ සුඛෝපභෝගී බද්ද අද සිට ඉවතට

0
907
- Advertisement -

ද්විත්ව කැබ් රථ හෙවත් ඩබල් කැබ් සඳහා අය කළ සුඛෝපභෝගී බද්ද අද සිට ඉවතට.

ඒ අනුව අද සිට අදාළ බද්ද අය කෙරෙන්නේ සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ හා ජීප් රථ සඳහා පමණයි.

සුඛෝපභෝගී බද්ද පසුගිය මාර්තු 06 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර එම දිනට පසු ණයවර ලිපි විවෘත කර ආනයනය කරනු ලබන සියලු සුඛෝපභෝගී වාහනවලට නව බදු අදාළ වෙයි.

නව රෙගුලාසි අනුව රුපියල් ලක්ෂ 35 කට වඩා වැඩි වටිනාකමක් ඇති ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් මෝටර් කාර් සහ ජිප් රථ ආනයනයේදි සුඛෝපභෝගි බද්ද අයකරන බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × three =