ට‍්‍රම්ප් කැරැල්ල පටන් ගනී. ආයුධ රැගත් ට‍්‍රම්ප් ආධාර කරුවෝ කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලට කඩා පනිති.

0
540
- Advertisement -

ට‍්‍රම්ප් කැරැල්ල පටන් ගනී.
ආයුධ රැගත් ට‍්‍රම්ප් ආධාර කරුවෝ
කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලට කඩා පනිති.


ජනාධිපති ට‍්‍රම්ප්ගේ ආධාරකරුවන් පිරිසක්, වොෂින්ටනයේ කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලට කඩා වැදී ඇති බව විදෙස් පුවත් වාර්තා කරයි.

කැපිටල් ගොඩනැගිල්ල යනු, එරට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයයි.

ජනාධිපති ට‍්‍රම්ප්, ඊයේ දිනයේ දී පැවැත් වූ ජන රැළියකදී, කැපිටල් ගොඩනැගිල්ල ආක‍්‍රමණය කරන ලෙස ඔහුගේ ආධාර කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමෙන් පසුව, මෙම තත්ත්වය උදා වී තිබේ.

මේ වන විට, ජනාධිපති ට‍්‍රම්ප්ගේ සියළු සමාජ මාධ්‍ය භාවිතාවන්, එම සමාගම් විසින් අවහිර කර තිබේ.