ටැබ් පරිඝණකය – සුරක්ෂා රක්ෂණය අත්හිටුවයි. ඒත් රෙදි වෙනුවට වව්චරේ දීපු එක නම් හොදයිලූ.

0
683
- Advertisement -

රජයේ පාසල්වල උසස් පෙළ හදාරණ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සදහා නොමිලේ ටැබ් පරිඝණක බෙදා දීමට පසුගිය රජය විසින් ගෙන තිබූ තීරණය, වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි වත්මන් රජය විසින් අත්හිටුවා තිබේ.

ඊට අමතරව, සියළුම පාසල් දරුවන් ආවරණය වන පරිදි රජය විසින් කි‍්‍රයාත්මක කර තිබුණු සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණය ද නවතා ඇත.

කෙසේ වෙතත්, පාසල් නිල ඇදුම වෙනුවට, නිල ඇදුම් සදහා අවශ්‍ය රෙදි මිලදී ගැනීම සදහා වව්චර බෙදා දීමට පසුගිය රජය විසින් ගෙන තිබුණු තීරණය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ ඇගැයීමට ලක් විය. ඒ මහතා කියා තිබුනේ, ලබන වසර සදහා ද වව්චර ලබා දීමට තමන් තීරණය කර ඇති බවයි.