ජොන්ස්ටන් බොරු කියන බව මහින්ද අමරවීර කියයි.

0
1025
- Advertisement -

තමන්, පසුගිය යහපාලන රජයේ මහවැලි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සිටිය දී, රුපියල් ලක්ෂ 420 ක් වටිනා සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථයක් ලබා ගෙන ඇති බවට, ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා පසුගිය දා කළ ප‍්‍රකාශය සත්‍යයෙන් තොර බව, මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ගෙවුනු වසර දහය තුළ තමන් විවිධ අමාත්‍ය ධුර දැරූවද, ඒ සෑම අවස්ථාවකම භාවිතා කරන ලද්දේ, තමන්ට පෙර සිටි අමාත්‍යවරයා භාවිතා කළ මෝටර් රථය බවයි මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + seventeen =