ජේ.ආර්. ජයවර්ධනයන්ගේ 114 වෙනි උපන් දින සැමරුම අදයි.

0
327
- Advertisement -

ජේ.ආර්. ජයවර්ධනයන්ගේ
114 වෙනි උපන් දින සැමරුම අදයි.

මෙරට ප්‍රථම විධායක ජනාධිපති, ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ 114 වෙනි උපන්දින සැමරුම අදට යෙදී තිබේ.

1906 සැප්තැම්බර් මාසයේ 17 වන දා කොළඹ දී උපත ලද ජේ.ආර්. 1996 නොවැම්බර් පළමු වැනිදා කොළඹ දී අවසන් හුස්ම හෙළු වේ ය.

ඔහුගේ 114 වන උපන් දින සැමරුම යෙදී ඇති අද දිනයේදීත්, ඔහු විසින් හදුන්වා දුන් විධායක ජනාධිපති ධූරය පිළිබදව උණුසුම් වාද විවාදයන්ගෙන් මෙරට දේශපාලන සංවාදය උණුසුම් වී තිබීම අපූරුය.