ජීවිතය රැකදුන් විශේෂඥ වෛද්‍ය ගෝඨාභය රණසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායමට හරීන් සිය ස්තුති ප‍්‍රකාශ කරයි.

0
318
- Advertisement -

ජීවිතය රැකදුන් විශේෂඥ වෛද්‍ය ගෝඨාභය රණසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායමට
හරීන් සිය ස්තුති ප‍්‍රකාශ කරයි.

හදවත් සැතකමකට මුහුණ දුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී හරීන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා මේ වන විට යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවන බව වාර්තා වේ.
සැත්කම සිදුකර ඇත්තේ, විශේෂඥ වෛද්‍ය ගෝඨාභය රණසිංහ මහතා විසිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =