ජීවිතය කියන්නේ ජලය..! ජලගාස්තු ඉහළ දැමිය යුතුයි…!

0
575
- Advertisement -

ජීවිතය කියන්නේ ජලය බවත්. ඉදිරියේ දී ජලගාස්තු ඉහළ දැමීමට සිදුවන බවත් අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කර මහතා පවසයි. කෙසේ වෙතත් ජලගාස්තු වැඩි කිරීමේ දී අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට බලපෑමක් ඇති නොවන ලෙස එය කළ යුතු බවද ඒ මහතා පවසයි. වසර හයකින් ජලගාන්තු වැඩි වී නැති බවයි වාසුදේව නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 3 =