ජීවන් තොණ්ඩමන් එකෙන්ම එයි. මුරලිගේ සහෝදරයා දැවී යයි.

0
614
- Advertisement -

ජීවන් තොණ්ඩමන් එකෙන්ම එයි.
මුරලිගේ සහෝදරයා දැවී යයි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල අනුව, හිටපු අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාගේ පුත්, ජීවන් තොණ්ඩමන් අංක එකට පැමිණ තිබෙන අතර, මැතිවරණය සදහා තරග වැදුණු, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන්ගේ සහෝදරයා වන මුත්තයියා ප්‍රභාකරන් තේරි පත් වී නැත.

Nuwara Eliya-Preferential Votes

SLPP-5

Jeewan Thondaman-109,155

CB Rathnayake-70,781

SB Dissanayaka-66,045

M.Rameshwaran- 57,902

Nimal Piyatissa-51,225

Nuwara Eliya-Preferential Votes
SJB- 03

Palani Digambaram- 83,392
B. Radhakrishnan- 72,167
M. Udayakumar- 68,119

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + seventeen =