“ජීවන් තොණ්ඩමන්ට ඇමති ආරක්ෂාව ලබා දී තිබෙන්නේ ඇයි…?” මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන අසයි.

0
1307
- Advertisement -

ජීවන් තොණ්ඩමන්ට
ඇමති ආරක්ෂාව ලබා දී තිබෙන්නේ ඇයි…?
මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන අසයි.

හිටපු අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාගේ පුත් ජීවන් තොණ්ඩමන් ඔහුගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැළි සදහා සහභාගී වීමේ දී ඇමති ආරක්ෂක අංශයේ නිළධාරීන් සහභාගී කරගෙන ඇති බව නිරීක්ෂණය වන බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන සදහන් කරයි.

මේ පිළිබදව අවදානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා ඔවුන්, ඇමති ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානියාට ලිපියක් යොමු කර ඇති බවද පැවසේ.

ජීවන් තොණ්ඩමන්ට ඇමති ආරක්ෂාව ලබා දී ඇත්තේ කවර කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන දැයි ඔවුන් විමසා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + 6 =