ජීවතුන් අතර සිටින දේශපාලනඥයන්ගේ නම් සමරු ඵලක වලට යෙදීම තහනම් වෙයි

0
1139
- Advertisement -

ජීවතුන් අතර සිටින දේශපාලනඥයන්ගේ නම් පාසල් වලට, ගොඩනැඟිලි වලට, මාර්ග වලට, ක්‍රිඩාංගණ ඇතුළු වෙනත් රාජ්‍ය ආයතනවලට යෙදීම නතර කිරීම කෙරෙහි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ දැඩි අවධානය යොමු වී ඇතැයි එම කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.

මේ වන විටත් මේ අන්දමට ක්‍රියාකාරි දේශපාලනඥයන්ගේ නම් යොදා ඇතැයිද ඉදිරියේදී එවැනි සිද්ධීන් සිදු නොවීමට පියවර ගැනීමට ක්‍රියා කරගෙන යන බව සභාපතිවරයා සඳහන් කරනවා.

ජීවතුන් අතර සිටින ක්‍රියාකාරි දේශපාලනඥයන්ගේ නම් මේ අන්දමට යෙදීමට කටයුතු කිරීමෙන් වළකින ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සියලුම දේශපාලන පක්ෂ වෙත ලිඛිතව දැනුම් දී ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළා.

ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන සඳහා ජීවත්ව සිටින ක්‍රියාකාරි දේශපාලනඥයන්ගේ නම් භාවිත කිරීමෙන්, ඡන්ද විමසීමක් සිදු කරන අවස්ථාවලදී, ඇතැම් පාර්ශ්වවලට අගතියක් සිදුවන බවට ලැබුණු තොරතුරු සැලකිල්ලට ගෙන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අවධානය මේ කෙරෙහි යොමු වී ඇති බවද දැනගන්නට තිබෙනවා.