ජිනීවා යෝජනා; ආණ්ඩුව තවත් අවුරුදු දෙකක් කල් ඉල්ලයි…!

0
805
- Advertisement -

2015 දී එකඟතාවයට පැමිණි “30/1” ජිනීවා යෝජනා කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට
තවත් අවුරුදු දෙකක් කල් ඉල්ලීමට ශ‍්‍රී ලංකා රජය තීරණය කර තිබේ.
එම ඉල්ලීමද සමගින්, කැනඩාව, බි‍්‍රතාන්‍යය, උතුරු මැසිඩෝනියාව, ජර්මනිය සහ මොන්ටිනීග්‍රෝව එක්ව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනා කෙටුම්පතට ශ‍්‍රී ලංකාව හවුල් වන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.
2015 දී එකඟ වූ ජිනීවා යෝජනාවන්ට අනුව කටයුතු කිරීමට මුල පුරා ඇති බව දැක්වීමට ආණ්ඩුව විසින් ගෙන තිබෙන පියවර නව කෙටුම්පතේ ප‍්‍රසාදයට ලක් ව තිබේ.