“ජිංතුපිටියේ වාර්තාවත් වැරදියි. අපට හැකියාව තියෙද්දී පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදු කිරීම පෞද්ගලික අංශයට දෙන්නේ ඇයි..? ” රවී කුමුදේශ් අසයි.

0
605
- Advertisement -

“ජිංතුපිටියේ වාර්තාවත් වැරදියි.
අපට හැකියාව තියෙද්දී පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදු කිරීම පෞද්ගලික අංශයට දෙන්නේ ඇයි..?” රවී කුමුදේශ් අසයි.

මෑතකදී, කොළඹ ජිංතුපිටියෙන් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයෙකු හමු වූ බව වාර්තා වුවද, සැබැවින්ම ඔහු කොරෝනා ආසාදිතයෙකු නොවන බව පසුව පසුව හදුනා ගනු ලැබිණි.

අදාල පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් එම වැරදි පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ වාර්තාව ලබා දී තිබුණේ පෞද්ගලික අංශයේ වෛද්‍ය රසායනාගාරයකිනි.

මෙවැනි වැරදි වෛද්‍ය වාර්තා ලබා දෙන පෞද්ගලික අංශයේ වෛද්‍ය රසායනාගාර වෙත, පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට අවසර ලබා දීම අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලමින්, රජයේ වෛද්‍ය රසායානයාගාර විද්‍යාඥයන්ගේ සංගමයේ සභාපති, රවී කුමුදේශ් මහතා, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ඉල්ලා ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා පළ වේ.

රාජ්‍ය අංශයේ රසායානාගාර සතුව, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පහසුකම් තිබියදී, පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදු කිරීමේ අවසරය පෞද්ගලික අංශයට ලබා දී තිබීම ගැටළු සහගත තත්ත්වයක් බවද ඔහු පවසයි. තමන් මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අංශ බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කළද, ඔවුන් ඒ ගැන සැලකිල්ලක් නොදක්වන බවටද රවී කුමුදේශ් මහතා චෝදනා කරයි.