ජාමාල් ඛෂෝගී ඝාතනයේ තවත් රහස් හෙළි වේ.

0
773
- Advertisement -

සවුදි මාධ්‍යවේදී, ජාමාල් ඛෂෝගී ගේ මරා දැමුණු සිරුර, ස්ථාන්බූල් නුවර පිහිටි සෞදි තානාපති නිල නිවසේ විශාල උදුනක දමා ගිනි තියා ඇති බව අල් ජසීරා සේවය වාර්තා කරයි. ජාමාල් ඛෂෝ ගී ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන තුර්කි විමර්ෂකයන් විසින්ද, සවුදි තානාපති නිල නිවසේ බිත්ති මත තැවරී ඇති ජාමාල් ඛෂෝගී ගේ රුධිර පැල්ලම් සොයාගෙන තිබුණි.