“ජාතික ලයිස්තුවෙන් එන්නේ කවුද..?” සමගි ජනබලවේගය අවසන් තීරණයක් ගෙන නෑ.

0
972
- Advertisement -

ජාතික ලයිස්තුවෙන් එන්නේ කවුද..?
සමගි ජනබලවේගය අවසන් තීරණයක් ගෙන නෑ.

සමගි ජන බලවේගය ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව අනුව, ඔවුන්ට ජාතික ලයිස්තුවේ මන්ත්‍රී ධූර 07 ක් හිමි වන අතර, ඒ සදහා නම් කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න එම පක්ෂය මෙතෙක් තීරණය කර නැති බව වාර්තා වේ.

සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී වරු ලෙස සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල සංසරණය වන නාම ලේඛනය නිවැරදි එකක් නොවන බව එම පක්ෂය පවසයි.