ජාතික ආණ්ඩුවට බාලගිරි දෝසය…!

0
638
- Advertisement -

අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබුණු “ජාතික ආණ්ඩු යෝජනාව” තාවකාලිකව හකුලා ගැනීමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. ඊයේ පැවති පක්ෂ නායක හමුවේ දී පක්ෂ නායකයන්ගෙන් බහුතරයක් ජාතික ආණ්ඩු යෝජනාවට විරුද්ධ වී තිබුණි. එසේ නමුත් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ කියා සිටියේ අද දිනයේ දී යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර, වැඩි ඡුන්දයෙන් එය සම්මත කර ගනිමින් තමන් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන බවයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × one =