ජල සම්පාදන මණ්ඩල සභාපතිත් ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂත් කෝටි 40ක් ගහලා

0
785
- Advertisement -

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොළඹ නැගෙනහිර නගර සඳහා වූ විශේෂ ජල ව්‍යාපෘතියෙන් එම මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා සහ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා රුපියල් කෝටි 40කට අධික මුදලක් වංචා කළැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය මොරටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ කරුණු වාර්තා කර ඇත.

කොළඹ නැගෙනහිර නගර සඳහා වූ විශේෂ ජල ව්‍යාපෘති අදියර වශයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉකුත් 2015 වර්ෂයේ සිට මේ වන තෙක් පවත්වාගෙන යන බවත් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඉකුත් 2013 වර්ෂයේ පුවත්පත් දැන්වීම් මගින් ටෙන්ඩර් කැඳවා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් බඳවාගෙන ඇති බවත්, එම කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වෙත අදාළ වංචා කළ මුදල් ලබා දීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා වූ කේ.ඒ අන්සාර් හා අදාළ ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂවරයා වූ එස්.ඒ රශිඩ් යන අයගේ අනුදැනුම මත සිදු වී ඇති බවත් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය වැඩිදුරටත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර තිබේ.

අදාළ ව්‍යාපෘතියේ ඉංජිනේරුවන් කාර්‍යාලවලට ගෙවීම්,පස් දැමීම්, අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගැනීම්,වතුර මීටර සඳහා ආදියට යොදවමින් මෙම වංචාව සිදුකර ඇති බවත්, රාජ්‍ය ආයතනයක් වන මෙම මණ්ඩලයේ මුදල් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කළ බවත් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය වැඩිදුරටත් අධිකරණයට දැනුම් දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × three =