ජර්මනියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට යුරෝ මිලියන 11 ක තාක්ෂණික ආධාර ප්‍රදානයක්.

0
221
- Advertisement -
Share

ජර්මනියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට යුරෝ මිලියන 11 ක තාක්ෂණික ආධාර ප්‍රදානයක්.

ව්‍යාපෘති තුනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා, යුරෝ මිලියන 11 ක, තාක්ෂණික ආධාර ප්‍රධානයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට, ජර්මන් රජය තීරණය කර තිබේ.

මෙම ආධාර මුදල් ලබා ගැනීම සදහා වූ ගිවිසුමට, ශ්‍රී ලංකා රජය, අද පෙරවරුවේ දී ජර්මනිය සමග අත්සන් තබා තිබේ.

අදාල ව්‍යාපෘතීන් වන්නේ, 1. වෘත්තීය පුහුණුව, 2. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව වර්ධනය හා 3. අධ්‍යාපනය යන ව්‍යාපෘතී න් ය.

අද පෙරවරුවේ දී, ශ්‍රී ලංකා රජය නියෝජනය කරමින්, මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල මහතා සහ ජර්මන් රජය වෙනුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජර්මානු තානාපතිවරයා මෙම ගිවිසුම සදහා අත්සන් තබා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − three =