ජපානය බෑ කියයි.චීනය හා කියයි. චීනයෙන් ශ‍්‍රී ලංකාවට තවත් ඩොලර් මිලියන 50 ක ණයක්.

0
411
- Advertisement -
Share
5 / 100

ජපානය බෑ කියයි.චීනය හා කියයි.
චීනයෙන් ශ‍්‍රී ලංකාවට තවත් ඩොලර් මිලියන 50 ක ණයක්.

ජපාන ණය ආධාර මත ඉදිකිරීමට නියමිතව තිබූ සැහැල්ලූ දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට ශ‍්‍රී ලංකා රජය තීරණය කිරීමෙන් පසුව, කොළඹ බල ප‍්‍රදේශයට අදාලව විදුලිය බෙදා හැරීම ක‍්‍රමවත් කිරීම සදහා ආරම්භ කරන ලද, ”සම්පේ‍්‍රෂණ හා බෙදාහැරීමේ පාඩු අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර” සදහා ලබා දීමට යෝජනා වී තිබුණු ණය මුදල් අත්හිටුවීමට ජපාන රජය තීරණය තිබුණි.

ඒ හේතුව මත, ඒ සදහා අවශ්‍ය ණය සපයා ගැනීම සදහා වෙනත් මූලාශ‍්‍ර වෙත ප‍්‍රවේශ වීමට ශ‍්‍රී ලංකා රජය යොමු වූ අතර, මේ වන විට, අදාල ණය ලබා දීමට චීනය සිය එකගතාවය පළ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, සම්පේ‍්‍රෂණ හා බෙදා හැරීමේ පාඩු අවම කිරීමේ දෙවන අදියරයේ වැඩකටයුතු අවසන් කිරීම සදහා චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 50 ක ණය මුදලක් ලංකාවට ලැබීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =