ජපානයෙන් රුපියල් මිලියන 1360 ක ප්‍රදානයක්.

0
223
- Advertisement -
Share

ජපානයෙන් රුපියල් මිලියන 1360 ක ප්‍රදානයක්.

කොරෝනා උවදුර මර්දනය කිරීම සදහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම සදහා, ලංකා මුදලින් රුපියල් මිලියන 1360 ක ප්‍රධානයක් ලබා දිමට ජපන් රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම දීමනාව ලබා ගැනීම සදහා වූ ගිවිසුමට, මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපතිවරයා අත්සන් තබා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + twenty =