ජනාධිපති වගකීම භාරගත යුතුයි..!

0
791
- Advertisement -

දේශීය හා විදේශීය බුද්ධි අංශ විසින් කල් තියා දැනුවත් කර තිබුණු ප‍්‍රහාරයක් වළක්වා ගැනීමට රටේ ආරක්ෂාව භාරව සිටින පුද්ගලයන් අපොහොසත් වූවේ ඇයි…? එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී හෙක්ටර් අප්පුහාමි මහතා මේ චෝදනා නගන්නේ ජනාධිපතිවරයාට නොවේ ද..?