ජනාධිපති පෙන්නා ඡන්ද ලබා ගැනීම වියත්මගටත් – අනෙත් අපේක්ෂකයන්ටත් ජනාධිපති විසින් තහනම් කරයි.

0
608
- Advertisement -

ප‍්‍රසිද්ධ ස්ථානවල තමන්ගේ රුව සහිත සිතුවම්, පෝස්ටර් හෝ කටවුට්ස් ප‍්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් වළකින ලෙස, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

මැතිවරණයක් ආසන්නයේ ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම ඉල්ලීම සිදු කර තිබෙන්නේ,
ඉදිරි මැතිවරණයේ දී, ජනතාවගේ මනාප ලබා ගැනීමට විවිධ අපේක්ෂකයන් තමන්ගේ රූපය භාවිතා කිරීමට ඉඩ තිබෙන බව එතුමා හොදාකාරවම දන්නා නිසා බවද පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + ten =