“ජනාධිපති තුමනි; විසිවන සංශෝධනයට පක්ෂව මා අත ඔසවන්නේ කෙසේ ද..?” ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ත්‍රී අසයි.

0
723
- Advertisement -

“ජනාධිපති තුමනි;
විසිවන සංශෝධනයට පක්ෂව මා අත ඔසවන්නේ කෙසේ ද..?”
ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ත්‍රී අසයි.

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින්, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබේ.
19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇති සාධනීය අංග පිළිබදව සදහන් කර ඇති එම ලිපිය මගින් විසිවන සංශෝධනයේ සීමාවන් පිළිබදව ද කතා කර තිබේ. විසිවන සංශෝධනය මගින්
ජනාධිපතිවරයා වටා ගොඩ නැගෙන අසීමිත බලය පිළිබදවද මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්න කර තිබේ.