ජනාධිපතිවරණ සටනින් ජයගත් ජෝ බයිඞ්න්ට ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සුබ පතයි.

0
211
- Advertisement -

ජනාධිපතිවරණ සටනින් ජයගත් ජෝ බයිඞ්න්ට
ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සුබ පතයි.

ජනාධිපතිවරණ සටනින් ජයගත් ජෝ බයිඞ්න් ට, ශ‍්‍රී ලංකා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය සුබ පැතුම් එක් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 1 =