ජනාධිපතිවරණ සටනින් ජයගත් ජෝ බයිඞ්න්ට ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සුබ පතයි.

0
53
- Advertisement -
Share
9 / 100

ජනාධිපතිවරණ සටනින් ජයගත් ජෝ බයිඞ්න්ට
ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සුබ පතයි.

ජනාධිපතිවරණ සටනින් ජයගත් ජෝ බයිඞ්න් ට, ශ‍්‍රී ලංකා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය සුබ පැතුම් එක් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + thirteen =