ජනාධිපතිවරණය, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට බාධාවක් නොවෙයි

0
628
- Advertisement -

ජනාධිපතිවරණය හේතුවෙන් දෙසැම්බර් මස 2 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය) පෙළ විභාගය පැවැත්වීමට බාධාවක් නොවනු ඇතැයිද, නොවැම්බර් අවසාන සතිය අතුළත විභාග මධ්‍යස්ථාන සියල්ල පිරිසුදු කර, විභාගය පැවැත්වීම සඳහා සූදානම් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයිද, විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් බී. සනත් පූජිත පවසනවා.

සැලසුම් කර ඇති පරිදි විභාගය පවත්වන බවද, විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.