ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16.

0
605
- Advertisement -

ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මාසයේ 16 වෙනිදා පැවැත් වේ. ඒ අනුව, නාමයෝජනා භාර ගැනීම ඔක්තෝබර් මාසයේ 7 වන දායින් ඇරඹේ.

ඊට අදාල ගැසට් නිවේදනය අද රාත‍්‍රී නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 7 =