ජනාධිපතිවරණය ජය ගත් සැනින් දෙනවා කී ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ ඉල්ලීම් මහ මැතිවරණයට කලින් ලබා දෙනවාලූ.

0
413
- Advertisement -

දින නමයක් පුරා, කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට පැවති, ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ උපවාසය ඊයේ දිනයේ දී අවසන් කර තිබේ.

ඒ, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ ඉල්ලීම්, ඉදිරි මහා මැතිවරණයට පෙර ඉෂ්ඨ කර දෙන බවට ඔවුන්ට පොරොන්දු වීමෙන් පසුවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − 2 =