ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගනිමින් නව සංධානයක්

0
896
- Advertisement -

එක්සත් ජාතික පක්ශය ප්‍රමුඛව නිර්මාණය කරන්නට යෝජිත ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ ඉදිරි සති කීපයේදී එලබෙන ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගනිමින් කරූ ජයසූරිය හෝ පාඨලී චම්පික මහත් වරුන්ගෙන් කෙනෙකුගේ නායකත්වයෙන් පිහිට වීමට කටයුතු කරන බව එම පක්ශයේ ආරන්චි මාර්ග සදහන් කරයි.