ජනාධිපතිවරණයට ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හෙට

0
165
- Advertisement -

ජනාධිපතිවරණයට ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හෙට (19) මධ්‍යහන 12 සිට ඔක්තොම්බර් 06 දක්වා සිදු කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + 15 =