ජනාධිපතිවරණයට ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හෙට

0
669
- Advertisement -

ජනාධිපතිවරණයට ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හෙට (19) මධ්‍යහන 12 සිට ඔක්තොම්බර් 06 දක්වා සිදු කෙරේ.