ජනාධිපතිගේ ඡන්ද පොරොන්දුව දවසින් දවස කල් යයි. වතුකම්කරු දිනෙක වැටුප 1000 ක් කිරීම ගැන තවත් සාකච්ඡාවක් 25 වෙනිදා.

0
263
- Advertisement -
Share

ජනාධිපතිගේ ඡන්ද පොරොන්දුව දවසින් දවස කල් යයි.
වතුකම්කරු දිනෙක වැටුප 1000 ක් කිරීම ගැන තවත් සාකච්ඡාවක් 25 වෙනිදා.

වතුකම්කරුවන්ට රුපියල් 1000 ක දෛනික දීමනාවක් ලබා දෙන බවට වූ පොරොන්දුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඔහුගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ දී ලබා දුන් ප්‍රදාන පොරොන්දුවකි.

තවමත් ඒ පොරොන්දුව ඉටු වී නැත. මාර්තු මාසයේ වැටුප සෑදීමේ දී, මෙම පොරොන්දුව ඉටු කරන බව ආණ්ඩුව පවසා තිබුණි. නමුත් තවමත් එය ඉටු වී නැත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වතු හාම්පුතුන් සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර සාකච්ඡාවක්, එළැඹෙන බ්‍රහස්පතින්දා ද සිදු වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. කෙසේ වෙතත්, වතු කම්කරුවන්ගේ දිනෙක වැටුප රුපියල් 1000 ක් බවට පත් කිරීම කළ නොහැකි බවයි වතු හාම්පුතුන් පවසන්නේ.

වතුකම්කරුවන්ගේ දිනෙක වැටුප රුපියල් 1000 කිරීමට තීරණය කළහොත්, ඒ සදහා, සියළුම වතු සමාගම්වලට – එක් වසරක් සදහා – අතිරේක ව රුපියල් බිලියන 09 ක වියදමක් දැරීමට සිදුවන බව ඔවුන් පවසයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + one =