ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා රිය අනතුරු 7000 ක්. මරණ 936 ක්.

0
207
- Advertisement -
Share

ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා රිය අනතුරු 7000 ක්. මරණ 936 ක්.

2020 වසරේ ජනවාරි මාසයේ පළමු වැනි දා සිට, ජූනි මාසයේ 15 දක්වා ගෙවුණු කාලය තුළ රිය අනතුරු 7000 කට වඩා සිදුව ඇති බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

රිය අනතුරුවලින් 2278 ක් මාරාන්තික රිය අනතුරු වේ. මෙම කාලසීමාව තුළ සිදු වූ රිය අනතුරු හේතුවෙන් සිදු වූ පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව 936 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × two =