ජනවාරියේ කැබිනට් සංශෝධනයක්. සරත් වීරසේකරට රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයෙන් කැබිනට් අමාත්‍යධූරයකට උසස් වීමක්..!

0
427
- Advertisement -

ජනවාරියේ කැබිනට් සංශෝධනයක්.
සරත් වීරසේකරට රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයෙන්
කැබිනට් අමාත්‍යධූරයකට උසස් වීමක්..!

ලබන ජනවාරියේ දී කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදුවීමට නියමිත බව සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

විසිවන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ, ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑම අමාත්‍යංශයක් තමන් යටතේ තබා ගැනීමට පුළුවන.

ඒ අනුව, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සහ තාක්ෂණික කටයුතු සම්බන්ධ අමාත්‍යංශ ජනාධිපතිවරයා තමන් යටතේ තබා ගැනීමත් තවත් අමාත්‍යංශ කිහිපයක් වෙනස් කිරීමටත් අදහස් කර තිබෙන බව පැවසේ.

ඒ අනුව, දැනට පළාත් සභා හා පලාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය උසුලන සරත් වීරසේකර මහතා නීතිය හා සාමය භාර අමාත්‍ය වරයා ලෙස පත් කිරීමට නියමිත බවද පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.