ජනවසමේ නීතීඥ මාෆියාව.

0
591
- Advertisement -

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සේවය කර විශාම ලැබුවන් සදහා නිසි ලෙස හිමිවිය යුතු සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් හා සේවක භාරකාර අරමුලේ මුදල් නොගෙවන බවට සේවකයන් චෝදනා කරයි.

අදාල ගෙවිම පැහැර හැර ගෙවීමට තිබෙන ඉතා සුලූ මුදල් සදහා ද එම මණ්ඩලයේ නිති අංශය මගින් නඩු පවරන බවට ද චොදනා එල්ල වි තිබේ.

එහි නීති අංශයේ කළමණාකරු වන නිතිඥ ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙසේ නඩු පැවරිමට ක‍්‍රියා කරන බව වාර්තා වේ. එසේ නඩු පවරන්නේ එක් නඩු වරයකින් විශාල කොමිස් මුදල් ලබා ගැනීමට හැකි නිසා බවට පැවසේ. වාර්තා වන අන්දමට ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය වාර්ෂිකව සේවකයින්ගේ නඩු සදහා පමණක් රුපියල් මිලියන 15ක් පමණ වැය කරන බව එහි සභාපතිවරයා හෙඩිලයින් නිවුස් වෙත ප‍්‍රකාශ කර සිටියේ ය.

අදාල ගැටලූවට මුල් වී ඇති එහි නිති අංශයේ කළමණාකරු වන නිතිඥ ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මහතා සේවයට බදවාගෙන ඇත්තේ ද ව්‍යාජ වැටුප් තලයක පිහිටුවා බව සේවකයින් පවසයි. ඔහුන් මේ වන විටත් ඒ පිළිබදව ජනාධිපති විමර්ෂණ කොමිෂමට දන්වා ඇති බවට සදහන් ය.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය, එහි වර්තමාන සභාපතිවරයාගේ මැදිහත් විමෙන්, සේවකයන්ට ගෙවීමට තිබෙන සුලූ මුදල් ගෙවා නඩු අවසන් කිරිමට ක‍්‍රියාකරමින් සිටින බව දැන ගන්නට තිබේ.

නිති අංශයේ කළමණාකරු වන නිතිඥ ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මහතා සමිබන්දයෙන්ද චොදනාවක් පැමිණිය හොත් විමර්ෂණ ආරමිභ කිරිමට සුදානමි බව සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.