ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය රුවන්ට…?

0
574
- Advertisement -

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය මංගලගෙන් ගලවා රුවන් විජේවර්ධනට භාර දීමට කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතින බව වාර්තා වේ. ආණ්ඩුවේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා රාජ්‍ය මාධ්‍යයෙන් ලැබිය යුතු ප‍්‍රචාරය නිසි පරිදි නොලැබීම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය වෙනස් කිරීමට බලපෑ ප‍්‍රධාන හේතුව බව පැවසේ. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය තමන්ගෙන් ගැලවීම සම්බන්ධයෙන් තමාගේ කිසිදු විරුද්ධත්වයක් නැති බව මංගල සමරවීර මහතා ප‍්‍රකාශ කර ඇති බවද වාර්තා වේ.