ජනමාධ්‍යත් අකිලට…!

0
718
- Advertisement -

ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නීතිය හා සාමය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය සහ ජනමාධ්‍ය කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරය සදහා නම් යෝජනා කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දැනුම් දී තිබේ. ඒ අනුව දැනට දරන අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරයට අමතරව අකිල විරාජ් කාරියවසම් අමාත්‍යවරයා වෙත ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයද ලබා දීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − 10 =