ජනපති සහ විපක්ෂ නායකයා අතර සාකච්ඡාවකට ඒමට දෙපිලේම කැමැත්ත.

0
808
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අතර හත් වන වටයේ සාකච්ඡාව සාර්ථකව අවසන්.

ඉදිරි දිනකදි පක්ෂ නායකයින් සමග සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනිමට තීරණය කෙරේ.