ජනපති සහ අගමැති ගත්තේ මොන එන්නතද ? මාධ්‍යවේදිනිය අසයි. ඇමති උත්තර දීමෙන් වළකී..!

0
207
- Advertisement -

ජනපති සහ අගමැති ගත්තේ මොන එන්නතද ?
මාධ්‍යවේදිනිය අසයි.
ඇමති උත්තර දීමෙන් වළකී..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − seven =