ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් 16 වන දා නෙලුම් කුලුන විවෘත වේ.

0
836
- Advertisement -

දකුණු ආසියාවේ විශාලතම කුලුන වන නෙලුම් කුලුන සැප්තැම්බර් 16 වන දා විවෘත කිරීමට නියමිතව ඇත.

නෙලුම් කුලුන ඉදිකිරිම සදහා වැය වී ඇති මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 104 වන අතර එයින් 80% කම චීන එක්සිම් බැංකුව විසින් දරනු ලැබේ.

කුලුන හෝටලයක්, අවන්හලක්, ශ්‍රවණාගාරයක්, සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවක්, බෝල්‍ රූම්, විදුලි සංදේශ කෞතුකාගාරයක් සහ නිරීක්ෂණ ප්‍රදේශයකින්ද සමන්විතයි.

නෙලුම් කුලුන විවෘත කිරිම සදහා උත්සවයට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇතුලු පිරිසක් එක්වීමට නියමිතව ඇත.