ජනපති තණමල්විල ඇවිත් ගිය හැටියේ – පිරිසක්, දහයියාගල අලිමංකඩ රක්ෂිතය සුද්ද කරති.

0
363
- Advertisement -

ජනපති තණමල්විල ඇවිත් ගිය හැටියේ –
පිරිසක්, දහයියාගල අලිමංකඩ රක්ෂිතය සුද්ද කරති.

පසුගිය තිස්වන දා, තණමල්විල පැවති, ගම සමග පිළිසදර වැඩසටහනට සහභාගී වී, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නික්ම ගිය හැටියේ, පිරිසක්, දහයියාගල අලිමංකඩ රක්ෂිතයට ඇතුළු වී මැෂින් කියත් භාවිතා කරමින් රක්ෂිතය සුද්ද කිරීමට පටන්ගෙන ඇති බව දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ඊයේ දිනය වන විට, සියයකට ආසන්න පිරිසක්, මෙසේ රක්ෂිතය එළි පෙහෙළි කිරීම සදහා පැමිණ සිටි බව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් පවසා තිබේ.

පිරිස්, රක්ෂිතය තුළ මායිම් සලකුණු කර ගනිමින් හිතූ මනාපයේ ඉඩම් වෙන් කර ගැනීමේ නිරතව සිටින බවත්, තත්ත්වය පාලනය කිරීම පොලිසිය කැදවීමට සිදු වූ බවත්, වනජීවී නිළධාරීන් දිවයින පුවත්පත සමග පවසා තිබේ.

ජනාධිපති විසින් ගොවීන්ට ලබා දුන් සහනය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරිමට උත්සාහ කරන පිරිසක්, මෙම ව්‍යසනය සිදු කරමින් සිටින බව පැවසේ.