ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අළුත් උපකුලපතිවරයෙක් පත්කරයි.

0
407
- Advertisement -

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අළුත් උපකුලපතිවරයෙක් පත්කරයි.


කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ධූරය සදහා මහාචාර්ය එච්.ඞී.කරුණාරත්න මහතා පත්කර තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම පත් කිරීම අද දිනයේ දී සිදු කර තිබේ.

මීට පෙර කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ධූරය දරන ලද්දේ මහාචාර්ය චන්ද්‍රිකා විජේරත්න මහත්මියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + sixteen =