ජනපතිගේ නම කියා බිය ගන්වනවානම් පොලිසියට කියන්න.

0
969
- Advertisement -

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ හා ජනාධිපති කාර්යාලයේ නාමය භාවිත කරමින් සහ ජනාධිපති කාර්යාලයේ තනතුරු දරන බව සඳහන් කරමින් යම් යම් පුද්ගලයන් විසින් මහජනතාව වෙත විවිධාකාරයේ බලපෑම් කිරීම්, බියගැන්වීම් හා රැකියා අවස්ථා ලබාදෙන බවට පොරොන්දු වීම් වැනි නොයෙක් ආකාරයේ වංචනික කටයුතු සිදුකරන බවට වාර්තා වී ඇතැයි ජනපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

මෙවැනි ක්‍රියා ජනාධිපතිවරයාගේ හෝ ජනාධිපති කාර්යාලයේ අනුදැනුමකින් තොරව සිදුවන බව මහජනතාවට දැනුම් දෙන බවත් ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ලද වහාම පොලිස් ස්ථානයක් වෙත දන්වන ලෙසත්, එවැනි ක්‍රියාවලට හසුනොවන ලෙසත් මහජනතාවට දැනුම් දෙන බවද ජනපති මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.

ada.lk