ජනතා විමුක්ති පෙරෙමුණෙන් ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක්

0
948
- Advertisement -

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙ කැළණිය ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීමට එක් වෙමින් ජනතා විමුක්ති පෙරෙමුණෙ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසා සිටියේ ඉදිරි ජනාධිපතවරණයේදි ප්‍රගතිශීලි විකල්ප කදවුරකින් ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කරන බවයි.

ඔහු ඊට අමතරව කියා සිටියේ පවතින පාලන ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතු බවයි. ඒ සදහා අදාල පාර්ශ්ව සුදානම් බවයි.