ජනතා ප්‍රශ්න හදුනා ගැනීමට ජනපති ගමින් ගමට යයි.

0
132
- Advertisement -
Share
9 / 100

ජනතා ප්‍රශ්න හදුනා ගැනීමට
ජනපති ගමින් ගමට යයි.


ජනතාව මුහුණ දී සිටින ගැටළු හදුනා ගැනීමටත්, එම ගැටළු සදහා කඩිනමින් විසදුම් ලබා දීම සදාහත්, ගමින් ගම ගොස් ජනතාව මුණ ගැසීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීන්දු කර තිබේ.

ඒ අනුව, ජනාධිපතිවරයාගේ පළමු ගමින් ගම චාරිකාව, එළැඹෙන සිකුරාදා සිදු වේ. ඒ අනුව, එදින පෙරවරු 10.00 ට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අයත්, හපුතලේ – අක්කර 100 ගම්මානයට ජනාධිපතිතුමා පැමිණේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × one =