ජනතාව භූමිතෙල් ලිප් මිලදී ගනිති.

0
121
- Advertisement -

ජනතාව භූමිතෙල් ලිප් මිලදී ගනිති.

ගෑස් මිල ඉහළ යාම නිසාදෝ ජනතාව මේ වන විට භූමිතෙල් ලිප් මිලදී ගැනීමට වැඩි උනන්දුවක් දක්වන බව වාර්තා වේ.

ඇතැම් පිරිස් භූමිතෙල් ලිප් මිලදී ගන්නා අවස්ථාවල ඡයාරූප එකතුවක් නිවුස් වයර් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබේ.


මෙම ඡයාරූප දිවයිනේ විවිධ ප‍්‍රදේශවලට සම්බන්ධ ඒවා බවයි නිවුස් වයර් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර සිටින්නේ.


ඡයාරූප උපුටා ගැනීම නිවුස් වයර් වෙබ් අඩවියනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − 9 =