“ජනතාවට පිරිත් පැන් මුට්ටි. ප‍්‍රභූ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට චීනයෙන් ගෙන් වූ එන්නත්..!” පා.ම. නලීන් බණ්ඩාරගෙන් හෙළිදරව්වක්.

0
157
- Advertisement -

“ජනතාවට පිරිත් පැන් මුට්ටි.
ප‍්‍රභූ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට චීනයෙන් ගෙන් වූ
එන්නත්..!”
පා.ම. නලීන් බණ්ඩාරගෙන් හෙළිදරව්වක්.

කොරෝනා වසංගතයට රටේ පොදු ජනතාව ගොදුරු වද්දී, එම ජනතාව රැවටීම සදහා, පිරිත් පැන් කළ ගංගාවන්ට අත අරිද්දී, ප‍්‍රභූපවුල්වල සාමාජිකයන් කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා, මේ වනවිටත්, චීනයෙන් එන්නතක් ගෙන්වාගෙන ඇති බව, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී නලීන් බණ්ඩාර මහතා චෝදනා කරයි.

මෙම එන්නත ඩොලර් එකසිය හතලිහක් බව ඔහු පවසයි. ඩුබායි හී ෂේක්වරයා ද මෙම එන්නත භාවිතා කරන බව ඔහු පවසයි.

පොදු ජනතාව වෙනුවෙන්ද මෙම එන්නත, චීනයෙන් ගෙන්වන ලෙස ඔහු යෝජනා කරයි.