ජංගම දුරකථන භාවිතය ඇතුලුව උතුරේ කෝවිල් වලට නව නීතිරීති මාලාවක්

0
646
- Advertisement -

උතුරේ කෝවිල්වලට පැමිණෙන බැතිමතුන් සඳහා උතුරේ කෝවිල් භාරකාර මණ්ඩලය විසින් පොදු නීතිරීති පනහක් අලුතෙන් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

මෙතෙක් උතුරේ කෝවිල්වල ක්‍රියාත්මක වූයේ පොදු නීතිරීති තිහක් පමණ බව පෙන්වා දෙන උතුරේ කෝවිල් භාරකාර මණ්ඩලය එම නීතිරීතිද එතරම් දැඩි ලෙස ක්‍රියාවට නැංවීමක් නොකළ බව සඳහන් කළා.

නමුත් අලුතෙන්ද නීතිරීති කිහිපයක් සමඟ පනවා ඇති නීතිරීති පනහට සෑම බැතිමතකුම අවනත විය යුතු බවත් එම නීතිරීති 16 වැනිදා සිට අකුරටම ක්‍රියාවේ යෙදවීමටත් ක්‍රියා කරන මෙන් උතුරේ සෑම කෝවිලයකටම දැනුම් දී ඇති බවද උතුරේ කෝවිල් භාරකාර මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරනවා.

මෙතෙක් පැවැති කෝවිල් නීතිරීතිවලට අමතරව පනවා ඇති නීතිරීති අතර ජංගම දුරකථන භාවිතයෙන් වැළැකීම, අශෝභන ඇඳුම් පැලඳීම, මළගෙවල්වල සිට කෝවිල්වලට පැමිණීම, විවාහ මංගල උත්සවවල ඡායාරූප ගැනීමට කෝවිල් උපයෝගි කරගැනීම, අවේලාවේ පූජා තැබීමට පූජකවරුන්ට බල කිරීම, වෙනත් කෝවිල්වල පූජකවරු රැගෙන විත් පෞද්ගලික පූජා තැබීම, කෝවිල්වල දේව රූප ඇති ස්ථානවල නිදාගැනීම යනාදී නීතිරීති රැසක් අලුතින් ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

උතුරේ කෝවිල් භාරකාර මණ්ඩලය සඳහන් කරන්නේ වැඩිහිටියන් බටහිර සංස්කෘතියට හුරුවීම නිසා බාල පරම්පරාවට කෝවිල් සංස්කෘතිය පිළිබඳව කිසිම අවබෝධයක් නොමැතිකම හේතුවෙන් බාලපරම්පරාවට ඒවා ඉගෙන ගැනීමට සැලැස්වීමේ එක් පියවරක් වශයෙන් මේ නීති මාලාව පනවන ලද බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + sixteen =