ඡන්ද කටේ රනිල් අමාරුවේ වැටෙයි ද? බැදුම්කරේ වෝහාරික විගණන වාර්තාව සැප්තැම්බරේ එළියට…!

0
777
- Advertisement -

ආන්දෝලනාත්මක මහ බැංකු බැදුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් පවත්වන වන ලද වෝහාරික විගණනයේ වාර්තාව, ලබන මාසය ඇතුළත ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන බව, මහ බැංකු අධිපති ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා පවසා තිබේ.

වෝහාරික විගණනය හරහා, බැදුම්කර ගනුදෙනුවෙන් රටට වූ පාඩුව අවසාන සතය දක්වා ගණනය කළ හැකි බවයි පැවසෙන්නේ.

වෝහාරික විගණන වාර්තාව ලබා ගැනීමෙන් පසුව, බැදුම්කර වංචාවට සම්බන්ධ සැබෑ අපරාධ කරුවන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම කඩිනම් කළ හැකි බව පැවසේ.