ඡන්දෙට ගිය වියදම රන්ජන් හෙළි කරයි.

0
464
- Advertisement -

ඡන්දෙට ගිය වියදම
රන්ජන් හෙළි කරයි.

මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සදහා කොතරම් මුදලක් වැය වූවාද යන්න, රන්ජන් රාමනායක විසින් හෙළිදරව් කර තිබේ.

ඒ අනුව, මෙවර මහ මැතිවරණය සදහා ඔහු විසින් දරා තිබෙන වියදම රුපියල් පනස් පන් ලක්ෂ හැට පන් දහසකි. (රු.55,65,000 කි)

මෙම මුදලෙන් ලක්ෂ පහක මුදලක් පක්ෂය විසින් ඔහුට ලබා දී තිබේ.

හිතවතුන්ගෙන් ලැබී ඇති මුදල ලක්ෂ හතලිස් එකකි. රන්ජන් විසින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ධනයෙන් වියදම් කර තිබෙන මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් නම ලක්ෂ හැටපන් දහසකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − 12 =