ඡන්දය නොදුන්නේ කලින් අපට සහාය දුන් රටවල්. ඡන්දය නොදුන් රටවල් බහුතරය ඉස්ලාමීය රටවල්. බලහත්කාර ආදාහනය මුස්ලිම් රටවල සහාය නොලැබීමට හේතුවක්.

0
858
- Advertisement -

ඡන්දය නොදුන්නේ කලින් අපට සහාය දුන් රටවල්. ඡන්දය නොදුන් රටවල් බහුතරය ඉස්ලාමීය රටවල්. බලහත්කාර ආදාහනය මුස්ලිම් රටවල සහාය නොලැබීමට හේතුවක්.

මෙවර මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ දී ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටි රටවල්වලින් බහුතරය, මීට පෙර අවස්ථාවලදී අපට සහාය ලබා දුන් රටවල් බව ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක මහතා පවසයි.

එසේ ඡන්දය දීමෙන් වැලකී සිටි රටවලින් බහුතරය ඉස්ලාමීය රටවල් බවත් – මෙරට තුළ කි‍්‍රයාත්මක වූ බලහත්කාර ආදාහනය එම රටවල සහාය නොලැබීමට හේතු වූ බවත් ඔහු පවසයි.

බලහත්කාර ආදාහනයට අමතරම ඉස්ලාමීය පොත් පත් මෙරටට ගෙන්වීම තහනම් කිරීමට ගත් තීරණය සහ බුර්කාව තහනම් කිරීමට ගත් තීරණය වැනි යෝජනා ද ඉස්ලාමීය රටවල ඡන්දය ශ‍්‍රී ලංකාවට පක්ෂව නොලැබීමට හේතු වූ බවත් ආචාර්ය දයාන් ජයතිල මහතා පවසන්නේ.

සිරස නාලිකාව ඔස්සේ විකාශය වූ පැතිකඩ වැඩසටහනට සහභාගී වෙමින් ඔහු මෙම කරුණු පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × five =