ඡන්දය ගැන හරි තීරණයක් ගැනීමට කොමිසම මැයි 2 වන දා රැස් වේ.

0
572
- Advertisement -

මැතිවරණ කොමිසම, මැයි මාසයේ දෙවන දා හෙවත් එළැඹෙන සෙනසුරාදා රැස්වීමට නියමිත අතර, එහිදී, ජූනි විසි වන දා ට කල්තබා තිබෙන මැතිවරණය එදිනට පවත්වනවාද නැද්ද යන්න පිළිබදව තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

කොරෝනා වසංගතය රට තුළ ව්‍යාප්ත වී ඇති ආකාරය පිළිබදව සැලකිල්ලට ගනිමින්, මැතිවරණය පිලිබදව තීරණයක් ගැනීමට කොමිසම කටයුතු කරනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − nine =